Geen producten in de winkelwagen.

Disclaimer

www.focks-webshop.nl is eigendom van Focks Labels (www.focks.nl)

1. Disclaimer

Focks Labels is eigenaar van deze website. Het onderstaande is van toepassing op de website en nieuwsbrieven van de eigenaar. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van deze website en nieuwsbrieven.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen; onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u/je/jij: de gebruiker/bezoeker van de website, de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud/content: alle in de website aanwezige inhoud; onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

3. Inhoud website

De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar spant zich ervoor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Gebruik website

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
De gebruiker zal de eigenaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de website, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

5. Aanpassingen website

De eigenaar mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. De eigenaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van bepaalde diensten of delen van of de gehele website.

6. Links naar websites / documenten van derden

Bepaalde (hyper)links in deze website en nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van de eigenaar. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website en nieuwsbrief van de eigenaar. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden van derden en/ of externe websites waarnaar wordt verwezen. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

7. Rechten

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website en/of nieuwsbrieven of delen daarvan kan een inbreuk maken op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Jij als gebruiker bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de website verzendt. Het is niet toegestaan om de site, nieuwsbrieven of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Nadere informatie

Indien je nog vragen hebt over deze website kun je contact opnemen met Focks Labels.

Focks Labels
Wiekenweg 44-L
3815 KL  AMERSFOORT
Tel: +31 (0)33 741 00 47
E-mail: info@focks-webshop.nl

Kvk Amersfoort: 81451997
BTW nr: NL862098804B01


versie 24 maart 2020